Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu pn. Edukacja przedszkolna.


Top