Działanie III.4 Transport kolejowy - ponowne wezwanie PKP PLK S.A. do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 19.11.2018 r.

7 kwietnia 2021 r. zmieniliśmy treść ponownego wezwania do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla projektu pn.: „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego”.

W związku ze zmianą „Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego" z 29.10.2020 dokonaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego, na podstawie uchwały nr 1083/20 w zakresie wartości kwot dla przedmiotowego projektu, konieczna była aktualizacja treści ponownego wezwania w zakresie maksymalnej kwoty środków przeznaczonej na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, która obecnie wynosi 30 771 571,37 PLN.

Informacje o naborze

Ponowne wezwanie PKP PLK S.A. do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla działania III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 
Top