Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach transportu kolejowego

Data publikacji: 28.05.2019 r.

Projekt pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego" złozony przez PKP PLK S.A. uzyskła pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 87% punktów.

 
Top