Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach transportu kolejowego

Data publikacji: 25.07.2019 r.

Projekt pn. „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego” złożony przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1041/19 z 23.07.2019 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 16 838 678,50 PLN. Nr projektu: WND.RPLD.03.04.00-10-0002/19, numer naboru: RPLD.03.04.00-IZ.00-10-004/18

Szczegółowe informacje o projekcie

 
Top