Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 29.01.2018 r.

Zarząd Województwa Łodzkiego ogłasza konkurs dla wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łodzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

 
Top