Projekty wybrane do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego dla Poddziałania V1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem

Data publikacji: 31.07.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż Uchwałą nr 1076/18 z dnia 26 lipca 2018 roku w ramach prowadzonego naboru nr RPLD.05.01.01-IZ.00-10-001/18 dla Poddziałania V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem został wybrany do dofinansowania wniosek o dofinansowanie projektu złożony w dniu 20 marca 2018 r.

pdfLista wybranych projektów226.08 KB

 
Top