Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem

Data publikacji: 01.08.2018 r.

Poniżej publikujemy Informacja o wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złożonego w dniu 20 marca 2018 r. w ramach naboru Nr RPLD.05.01.01-IZ.00-10-001/18 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.1 Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom, Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 przeprowadzonej w terminie od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 23 lipca 2018 r.

pdfLista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny merytorycznej 226.15 KB

 
Top