Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 09.12.2015 r.

xlsLista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/15420 KB

docSkład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu ne RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/15227 KB

 


Harmonogram oceny wniosków w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ-10-001/15:

  • zakończenie naboru wniosków: 4 stycznia 2016 roku, 
  • ocena formalno-merytoryczna wniosków o dofinansowanie: do 120 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej XI, Działania XI.1, Poddziałania XI.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 30 listopada 2015 r.

Zmianie uległy także zapisy następujących załączników do Regulaminu:

Opis wprowadzonych zmian znajduje się w pdfWykazie zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/15 79.42 KB.

pdfRegulamin konkursu wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 11 stycznia 2016 r 1.86 MB.


Informujemy o zmianie załączników do Regulaminu konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej XI, Działania XI.1, Poddziałania XI.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 25 listopada 2015 r.

Zmianie uległy zapisy następujących załączników do Regulaminu:

pdfZałącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu358.42 KB

pdfZałącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) 471.08 KB.

Wprowadzone zmiany załączników do Regulaminu konkursu obowiązują od 9 grudnia 2015 roku. 


Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.01.20-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

Artykuły powiązane

 
Top