Lista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja w wyniku uwzględnienia protestu w ramach konkursu z poddziałania XI.1.2 kształcenie ogólne - wersja 2

Data publikacji: 11.10.2016 r.

Lista  projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja w wyniku uwzględnienia protestu w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne – wersja 2

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania - aktualizacja w wyniku uwzględnienia protestu269.63 KB

Artykuły powiązane

 
Top