Przedstawiamy listę wniosków, które przeszły pozytywnie weryfikację wymogów formalnych i zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu z Poddziałania XI.1.2 Kształcenie Ogólne.

Artykuły powiązane

 
Top