Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów dla konkursu w ramach Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne

Data publikacji: 17.05.2016 r.

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne oraz informację o składzie Komisji Oceny Projektów.

xlsLista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/15420 KB

docSkład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu ne RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/15227 KB

Artykuły powiązane

 
Top