Raport końcowy pt. „Ewaluacja ex ante w zakresie instrumentów finansowych dla Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

Menu kontekstowe

Data publikacji: 21.02.2022 r.

24 stycznia 2022 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Ewaluacja ex ante w zakresie instrumentów finansowych dla Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027.
Ewaluacja przeprowadzona została na zlecenie Województwa Łódzkiego. Badanie zostało zrealizowane w okresie od sierpnia 2021 r. do stycznia 2022 r.
Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020 (Wydział Ewaluacji w Departamencie Polityki Regionalnej) jako Wykonawcę wybrała firmę EU Consult Sp. z o.o..

Celem ewaluacji ex ante w zakresie instrumentów finansowych w ramach programu regionalnego planowanego do realizacji w województwie łódzkim w latach 2021-2027, była ocena rzeczywistych potrzeb finansowych w województwie łódzkim w poszczególnych obszarach realizacji polityki rozwoju, a następnie w przypadku obszarów, w których wystąpiła możliwość finansowania komercyjnego – oszacowanie luki finansowej w zakresie dostępu do finansowania zwrotnego oraz ocena zapotrzebowania na instrumenty finansowe.

W ewaluacji wykorzystano następujące techniki badawcze:

  • Analiza desk research (DR),
  • Badanie ilościowe CATI
  • Badania ilościowe CAWI/CATI
  • Badanie jakościowe IDI
  • Badanie jakościowe Panel delficki
  • Badanie jakościowe Benchmarking

Raport końcowy można pobrać poniżej.

 

 
Top