Kontakt ewaluacja

Menu kontekstowe

 

Wydział Ewaluacji – Jednostka Ewaluacyjna RPO WŁ 2014-2020
Departament Polityki Regionalnej
ul. Tuwima 22/26
90-002 Łódź
tel. 42 663 31 35 / fax 42 663 30 94
e-mail: ewaluacja@lodzkie.pl

 

Kadra Jednostki Ewaluacyjnej

Adam Kobylański
Naczelnik Wydziału Ewaluacji 
tel.: (042) 663 31 38

Przemysław Wąsikowski
Główny specjalista ds. ewaluacji
tel.: (042) 663 31 34

Cezary Strąkowski
Inspektor ds. ewaluacji
tel.: (042) 663 31 35

Adam Rutkowski
Inspektor ds. ewaluacji
tel.: (042) 663 31 35

 

 
Top