Zwracam się z pytaniem ws. kwot ryczałtowych. Czy w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, stosowanie jednej z uproszczonych metod rozliczania wydatków

×

Błąd

Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Arkadiusz Podolak

Arkadiusz Podolak

 

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

Strona 2 z 55
 
Top