Jakie cechy muszą spełnić budynki schroniska dla bezdomnych zwierząt, aby były uznane za budynki użyteczności publicznej, o jakich mowa w Projekcie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IV?

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesującą Cię wiadomość:

Dostępnych (1180) wiadomości ze wszystkich kategorii

Data publikacji: 27.09.2017 | Kategoria: Wyniki naborów wniosków (wiadomosci) | RPLD090101IP0110001/17 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Strona 93 z 118
 
Top