Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji - Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

 
Top