Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji - Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Data publikacji: 10.12.2019 r.

Poniżej publikujemy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Lista projektów

 
Top