Lista wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dla Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Data publikacji: 13.12.2019 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dla Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-002/19.

ikonka pdfLista wniosków o dofinansowanie (PDF 243KB)

 
Top