Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dotyczącego Poddziałania XI.3.2 Kształcenie zawodowe - Miasto Łódź

 
Top