Zmiana instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie dla naboru dotyczącego niskoemisyjnego transportu miejskiego

Data publikacji: 03.03.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, iż Uchwałą nr 219/17 z dnia 1 marca 2017 roku wprowadził zmiany w Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie w związku z anulowaniem Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 19 października 2015 r. W związku z podjęciem decyzji o nie wymaganiu od Wnioskodawców deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną oraz zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000, konieczne jest skorygowanie zapisów Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie wymaganych deklaracji.

docxInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (wersja obowiązująca od 1 marca 2017 r.)263.02 KB

 
Top