Zmiana terminu naboru wniosków w ramach Działania FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji

Data publikacji: 06.07.2023 r.

Uprzejmie informujemy, że nabór wskazany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 w ramach Działania FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji ulega przesunięciu. O nowym terminie ogłoszenia naboru z ww. Działania (tj. Usługi rozwojowe w ramach PSF dla osób dorosłych, które chcą z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje lub kompetencje lub przekwalifikować się, w tym wsparcie dla osób z najtrudniejszych grup docelowych – za pośrednictwem BUR;) poinformujemy niezwłocznie.

 
Top