Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Data publikacji: 21.09.2022 r.

Informujemy, że dla konkursu dotyczącego programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/22) zmieniony został Regulamin Konkursu w zakresie zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu po zmianie wynosi: 532 554,96 EUR, co stanowi 2 497 203,45 PLN.

Regulamin konkursu po zmianach

Wykaz zmian w regulaminie konkursu

Artykuły powiązane

 
Top