Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach KOP powołanej dla konkursu dotyczącego Poddziałania X.3.2

Data publikacji: 09.08.2022 r.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego programów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego).

pdfLista projektów (302KB)

 
Top