Webinarium pn. „Czerniak - program profilaktyki nowotworów skóry dla mieszkańców województwa łódzkiego”.

×

Błąd

Nie masz uprawnień, by zobaczyć tę część witryny.
Data publikacji: 06.06.2022 r.

Informacje o webinarium

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie i Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich W Łodzi zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Czerniak - program profilaktyki nowotworów skóry dla mieszkańców województwa łódzkiego”. Celem webinarium jest omówienie dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Najbliższe webinaria odbędą się w następujących terminach:

 • 22 czerwca 2022 roku w godz. 12:30 – 13:30 (rekrutacja do 20.06.2022 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie;
 • 29 czerwca 2022 roku w godz. 12:30 – 13:30 (rekrutacja do 27.06.2022 r.) – organizator: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Spotkanie informacyjne skierowane jest do:

 • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz utworzonych przez nich podmiotów,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą wskazanych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucji naukowych,
 • jednostek badawczo-rozwojowych,
 • organizacji pozarządowych,
 • podmiotów ekonomii społecznej, legitymujących się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.

Program webinarium

Omówienie zakresu wsparcia w ramach Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu (Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla mieszkańców województwa łódzkiego):

 1. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 2. Podstawowe informacje o konkursie - cele i założenia konkursu, w tym:
  - podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie,
  - typy projektów możliwych do realizacji,
  - zasady finansowania.
 3. Jak poprawnie złożyć wniosek?
 4. Zasady oceny projektu.
 5. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli Departamentu EFS w Perspektywie 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Organizator webinarium

Organizator webinarium 22.06.2022 r.:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13, 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Organizator webinarium 29.06.2022 r.:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60.
e- mail: GPILodz@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

 

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: od 2022-06-22 do 2022-06-27
 • Miejsce: Łódź, Bełchatów
 • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
 • Kim jestem: Organizacja pozarządowa, Instytucja

Artykuły powiązane

zestawienie znakow2

 
Top