Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania oraz liście rezerwowej w ramach naboru dotyczącego odnawialnych źródeł energii

Data publikacji: 08.09.2022 r.

W związku ze zgodą Ministerstwa Finansów na zaciąganie zobowiązań powyżej dostępnej alokacji w działaniu XIII.2 przenosi się 13 projektów wybranych do dofinansowania Uchwałą nr 665/22 ZWŁ z dnia 26 lipca 2022 r. do Osi XIII REACT-EU Działania XIII.2 REACT-EU dla OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dodatkowo Zarząd Województwa Łódzkiego w związku z pojawieniem się wolnych środków wybiera do dofinansowania 12 projektów znajdujących się na liście rezerwowej projektów.

1. Lista projektów wybranych do dofinansowania
2. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania
3. Lista projektów przeniesionych do działania XIII.2 REACT-UE z listy projektów wybranych

Artykuły powiązane

 
Top