Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowej w ramach naboru dotyczącego odnawialnych źródeł energii

Data publikacji: 08.08.2022 r.

W związku z pojawieniem się wolnych środków finansowych w ramach Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii wybrano do dofinansowania trzynaście projektów z listy rezerwowej. Ponadto Gmina Świnice Warckie złożyła rezygnację z realizacji projektu nr WND-RPLD.04.01.02-10-0048/21 pn. „Gmina Świnice Warckie przyjazna OZE”. Wobec powyższego Zarząd Województwa Łódzkiego usuwa przedmiotowy projekt z listy rezerwowej projektów wybranych do dofinansowania i aktualizuje listę rezerwową projektów do dofinansowania dla naboru.

pdfLista projektów wybranych do dofinansowania (248KB)
pdfLista rezerwowa projektów do dofinansowania (256KB)

Artykuły powiązane

 
Top