Zmiany na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru dotyczącego odnawialnych źródeł energii

Data publikacji: 27.05.2022 r.

W związku z uzupełnieniem alokacji Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego o dodatkowe środki REACT-EU pochodzące z Instrumentu Unii Europejskiej na rzecz Odbudowy dokonaliśmy przeniesienia wybranych do dofinansowania, pierwszych dziesięciu projektów w ramach Konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii do Osi priorytetowej XIII REACT-EU Działania XIII.2 REACT-EU dla OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

  1. Lista projektów wybranych do dofinansowania
  2. Lista rezerwowa projektów do dofinansowania
  3. Lista projektów przeniesionych do działania XIII.2 REACT-UE dla OZE

Artykuły powiązane

 
Top