Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego przez Gminę Dobroń pn. ,,Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym’’

Data publikacji: 11.08.2022 r.

Projekt nr RPLD. 04.03.01-10-0002/20, pn. ,,Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym’’ złożony przez Gminę Dobroń Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 663/22 z dnia 26 lipca 2022r uzyskał podniesienie poziomu dofinansowania z kwoty 4 020 280,16 PLN (w tym z EFRR 4 020 280,16 PLN) do kwoty 5 522 817,79 PLN (w tym z EFRR 5 522 817,79 PLN).

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020 (211KB)

 
Top