Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Dobroń - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 02.03.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0002/20, pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym” złożony przez Gminę Dobroń uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 88,52% punktów. Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/20.

 
Top