Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Dobroń - ochrona powietrza - ZIT

Data publikacji: 12.02.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0002/20, pn. „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym” złożony przez Gminę Dobroń uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top