Lista umów o dofinansowanie podpisanych w lipcu 2022 r. w ramach konkursów dotyczących usług społecznych i zdrowotnych oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – miasto Łódź

Data publikacji: 02.08.2022 r.

1 sierpnia 2022 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi opublikował listy umów o dofinansowanie podpisanych w lipcu w ramach konkursów dotyczących:

Artykuły powiązane

 
Top