Zmiana Regulaminu Konkursu z Poddziałania X.3.1 w zakresie zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Data publikacji: 28.07.2022 r.

Informujemy, iż dla Konkursu nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/22 dotyczącego programów z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej (Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego) zmieniony został Regulamin Konkursu w zakresie zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 1 267 868,07 EUR co stanowi 5 801 130,34 PLN.

 

pdfRegulamin konkursu (obowiązujący od dnia 26.07.2022) (3,83MB)
docWykaz zmian w Regulaminie konkursu (208KB)

Artykuły powiązane

 
Top