Webinarium pn. „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego”

Data publikacji: 21.03.2022 r.

Informacje o webinarium

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Łodzi, Bełchatowie i Sieradzu zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego”. Celem webinarium jest omówienie dokumentacji konkursowej w ramach Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Najbliższe webinaria odbędą się w następujących terminach:

 • 31 marca 2022 roku w godz. 09:00 – 10:10 (rekrutacja do 28.03.2022 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu;
 • 4 kwietnia 2022 roku w godz. 09:00 – 10:10 (rekrutacja do 30.03.2022 r.) – organizator: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi;
 • 11 kwietnia 2022 roku w godz. 09:00 – 10:10 (rekrutacja do 06.04.2022 r.) – organizator: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Dla kogo

Spotkanie informacyjne skierowane jest do:

 • jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz utworzonych przez nie podmiotów,
 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą wskazanych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • instytucji naukowych,
 • jednostek badawczo-rozwojowych,
 • organizacji pozarządowych,
 • podmiotów ekonomii społecznej,
  legitymujących się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.

 

Program webinarium

Omówienie zakresu wsparcia w ramach Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej (Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego):

 1. Podstawowe informacje o konkursie - cele i założenia konkursu, w tym:
  - podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie,
  - typy projektów możliwych do realizacji,
  - zasady finansowania.
 2. Jak poprawnie złożyć wniosek?
 3. Zasady oceny projektu.
 4. Źródła informacji o Funduszach Europejskich.
 5. Dobre praktyki – panel z udziałem przedstawiciela NZOZ „MOŻ-MED.” s.j. Możdżan jako realizatora projektu pn. „Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców powiatu poddębickiego”.
 6. Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Organizator webinarium

Organizator webinarium 31.03.2022 r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu
ul. Rynek 14
98-200 Sieradz
Tel.: 43 678 40 80; 43 822 89 25
e-mail: LPISieradz@lodzkie.pl

Organizator webinarium 04.04.2022 r.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź
Tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60.
e- mail: GPILodz@lodzkie.pl

Organizator webinarium 11.04.2022 r.:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie
ul. Kościuszki 17
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 633 05 13; 44 633 34 63
e- mail: LPIBelchatow@lodzkie.pl

Jeśli zmieniłeś/aś zdanie i nie weźmiesz udziału w naszym wydarzeniu, prosimy poinformuj nas.

Klauzula informacyjna art. 13 RODO

 

 

Weź udział w szkoleniu

Wybierz organizatora szkolenia:

Formularz zgłoszeniowyGłówny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 3 dni roboczych po jego przesłaniu. Organizator zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w wydarzeniu liczby osób z jednej instytucji w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. Prosimy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania. Uprzejmie prosimy również o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział w wydarzeniu innym chętnym.
DANE UCZESTNIKA
DANE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
 
 

Formularz zgłoszeniowyLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 3 dni roboczych po jego przesłaniu. Organizator zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w wydarzeniu liczby osób z jednej instytucji w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. Prosimy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania. Uprzejmie prosimy również o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział w wydarzeniu innym chętnym.
DANE UCZESTNIKA
DANE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
 
 

Formularz zgłoszeniowyLokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym w ciągu 3 dni roboczych po jego przesłaniu. Organizator zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia udziału w wydarzeniu liczby osób z jednej instytucji w przypadku, gdy liczba chętnych przekracza liczbę dostępnych miejsc. Prosimy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania. Uprzejmie prosimy również o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział w wydarzeniu innym chętnym.
DANE UCZESTNIKA
DANE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI
 
 

Szkolenia 2020

Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym. Prosimy poczekać na potwierdzenie zakwalifikowania. Uprzejmie prosimy również o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział w wydarzeniu innym chętnym.
Wysyłając ten formularz, akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Dodatkowe informacje

 • Mapa:

 • Umowa jest obowiązkowa: Nie
 • Status: Aktualne
 • Data: od 2022-03-31 do 2022-04-11
 • Miejsce: Łódź, Bełchatów, Sieradz
 • Temat: Jak uzyskać dofinansowanie?
 • Kim jestem: Organizacja pozarządowa, Instytucja

Artykuły powiązane

zestawienie znakow2

 
Top