Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym w ramach konkursu dotyczącego niskoemisyjnego transportu miejskiego

Data publikacji: 29.06.2022 r.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie, ocenionych pozytywnie pod względem merytorycznym, dla naboru nr RPLD.03.01.02-IZ.00-10-001/21 w ramach:

Osi priorytetowej III Transport
Działania III.1 Niskoemisyjny transport miejski
Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

pdfLista wniosków (565KB)

 
Top