Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 27.12.2021 r.

Informujemy o zmianie regulamin konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie zwiększenia całkowitej kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów.
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu po zmianie wynosi: 2 018 260,45 EUR, co stanowi 9 240 000,00 PLN.

Regulamin konkursu po zmianach

Wykaz zmian w regulaminie konkursu

 
Top