Lista wniosków o dofinansowanie, przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - aktualizacja

Data publikacji: 27.10.2021 r.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego poworotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze skierowaniem do oceny dodatkowych wniosków.

Zaktualizowana lista wniosków

 
Top