Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną w ramach konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 27.12.2021 r.

Poniżej publikujemy listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytrotyczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Lista wniosków

 
Top