Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego w trybie pozakonkursowym - infrastruktura ochrony zdrowia

Data publikacji: 30.04.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.07.02.00-10-0001/20 pn. „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi” uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 409/21 z dnia 28.04.2021 r. uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 159 733 152,00 PLN do kwoty 165 101 872,00 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top