Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach infrastruktury ochrony zdrowia

Data publikacji: 14.04.2020 r.

Poniżej publikujemy informacje o projekcie pn. „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”.

10 kwietnia 2020 roku projekt został wybrany do dofinansowania. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła : 109 939 152,00 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top