Podniesienie dofinansowania dla projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego - infrastruktura ochrony zdrowia

Data publikacji: 20.04.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.07.02.00-10-0001/20 pn. „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi” uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 329/21 z dnia 14.04.2021 r. uzyskał podniesienie dofinansowania z kwoty 109 939 152,00 PLN do kwoty 159 733 152,00 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top