Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego - infrastruktura ochrony zdrowia

Data publikacji: 10.04.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.07.02.00-10-0001/20 pn. „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi” uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top