Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Koluszki - odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 21.01.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0002/20, pn. „Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 32/21 z dnia 18.01.2021 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 120 000,00 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top