Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Koluszki - odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 31.12.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0002/20 pn.: „Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 95,89% punktów. Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-003/20.

 
Top