Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Koluszki - odnawialne źródła energii - ZIT

Data publikacji: 16.12.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.01.01-10-0002/20, pn. „Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki” złożony przez Gminę Koluszki uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top