Skład Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu dotyczącego działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów

Data publikacji: 30.10.2020 r.

Poniżej publikujemy skład Komisji Oceny Projektów (KOP) powołanej dla konkursu dotyczącego działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.

Skład KOP

 
Top