Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno merytorycznej (uzupełnienie) w ramach konkursu dotyczącego Poddziałania X.3.3

Data publikacji: 20.07.2020 r.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie , które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-001/20. Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze skierowaniem dodatkowego wniosku do oceny formalno-merytorycznej.

ikonka pdfLista wniosków

 
Top