Lista wniosków o dofinansowanie przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu dotyczącego działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów

Data publikacji: 02.07.2020 r.

Poniżej publikujemy listę wniosków o dofinansowanie, przekazanych do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.

Lista wniosków

 
Top