Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kultury - ZIT

Data publikacji: 14.07.2020 r.

Informujemy, iż projekt WND-RPLD.06.01.01-10-0002/20 pn. „Wspólnie tworzymy miasto” – Wzmocnienie działań kulturalnych poprzez stworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej w filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi przy ul. Zachodniej 76” złożony przez Miasto Łódź uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top