Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Dłutów - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 03.06.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0004/19, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dłutów – ul. Pabianicka 21 w Dłutowie oraz ul. Pabianicka 37 w Hucie Dłutowskiej’’ złożony przez Gminę Dłutów został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 503/20 z dnia 29.05.2020 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 1 027 803,50 PLN.

Informacje o projekcie

 
Top