Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Dłutów - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 04.05.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0004/19 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dłutów- ul. Pabianicka 21 w Dłutowie oraz ul. Pabianicka 37 w Hucie Dłutowskiej”. złożony przez Gminę Dłutów uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top