Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Dłutów - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 21.05.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0004/19, pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Dłutów – ul. Pabianicka 21 w Dłutowie oraz ul. Pabianicka 37 w Hucie Dłutowskiej’’ złożony przez Gminę Dłutów uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 73,33% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-004/19.

 
Top